Финансовите технологии (fintech) и компаниите

Финансовите технологии, наричани още финтех (fintech), са част от финансовата индустрия и представляват фирми, които използват технологиите, за да предоставят по-качествени услуги в сферата...