Home P2P кредитиране Финансовите технологии (fintech) и компаниите

Финансовите технологии (fintech) и компаниите

174
0

Финансовите технологии, наричани още финтех (fintech), са част от финансовата индустрия и представляват фирми, които използват технологиите, за да предоставят по-качествени услуги в сферата на финансите. Компаниите, изградени на базата на съвременните финансови технологии, обикновено са стартъпи, които се опитват да се реализират в конкуренцията от различните предлагани досега на параза финансови системи и да предложат алтернатива на услугите, предлагани от финансовите корпорации от традиционен тип, зависещи в по-малка степен от софтуер.

Националният център по дигитални проучвания в Дъблин, Ирландия, определя понятието „финансови технологии” като „иновации във финансовите услуги”, като добавя, че „терминът започва да се използва за по-широки приложения в пространството – от продукти за крайния потребител, до нови участници, конкуриращи се със съществуващи такива, дори до нови парадигми като Биткойн (Bitcoin)”, или по-общо казано блокчейн (Blockchain_database).

Понятието Финтех се отнася за нови приложения, процеси, продукти или бизнес модели в сферата на финансовите услуги. Тези решения могат да бъдат разделени в най-малко пет области.

 

  1. Банковият и застрахователният сектори се отличават като потенциални бизнес сектори. Решенията за застрахователната индустрия често са наричани “InsurTech” („иншуътек”).
  1. Решението, отнасящо се за подпомагащите бизнес процеси, като например финансовата информация, разплащанията, инвестициите, финансирането, консултирането и кръстосаното подпомагане може да бъде мобилна разплащателна система.
  1. Финтек услугите за потребителя биват частно и корпоративно банкиране, както и застраховане и животозастраховане. За пример служи базираното на телематика застраховане, при което се калкулират таксите в зависимост от поведението на клиента на място относно общото застраховане.
  2. Fintech базираните решения могат да се използват както само за бизнеса – бизнес към бизнес (B2B), така и при сделки от типа бизнес – клиент (B2C) или клиент – клиент (C2C). Такъв пример може да се даде с решенията, ориентирани от клиенти към клиенти в обществената търговия.


  3. Решенията варират в зависимост от пазарното им позициониране. Някои, например, предлагат цялостни решения, каквито са системите за управление на лични финанси, а други се фокусират в услуги от конкурентен тип, каквото е P2P кредитирането

Стартиращите компании, базирани на използването на нови финансови технологии (Fintech), често в началото срещат затруднения от финансовите регулатори. Както всяка нова компания на пазара, така и те биват поставяни под сериозно съмнение както от финансовите регулатори, така и от потенциалните им клиенти. Сигурността на личните данни е друга точка, на която регулаторите обръщат внимание и правят сериозни проверки, поради опасността от осъществяване на хакерски атаки,  както и от необходимостта от сигурна защита на личните данни на потребителите. Всеки пробив в системата, без значение колко незначителен може да е, би съсипал репутацията на дадената финтех компания. Онлайн финансовият сектор също бива атакуван от DDoS атаки. Добрата сигурност е предизвикателство както пред финтех компаниите, така и пред традиционните такива, които също предоставят на клиентите онлайн услуги.

Маркетингът е другото предизвикателство пред голяма част от финансово технологичните компании. Не е никак лесно една нова фирма, стъпваща на нов технологичен модел, да се наложи на пазара в нишата си.

Previous articleКак се спестяват пари?
Next articleКакво представлява P2P кредитирането

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here