Home Предприемачество Корпорации от смесен тип в България

Корпорации от смесен тип в България

217
0

Корпорации от смесен тип у нас са дружества регистрирани по смисъла на Търговския закон, чийто характер е смесен. В бизнеса учредяването на една корпорация или дружество от корпоративен характер се нарича инкорпорация. У нас корпорации се регистрират, както от български юридически или физически лица, така и от чуждестранни такива. В една българска фирма, била тя ООД, АД или КД, като корпоративна форма, може да има и чуждестранно участие в основаването и. Тогава тя спада към смесения тип дружества с ограничена отговорност и акционерно или дялово разпределение.

По закон регистрацията на корпорации с международно участие в тях не се различава много от тази на изцяло български корпорации, но има своите особености все пак. Първоначално една регистрация изисква нужната документална форма, която е добре да бъде изготвена от опитен юрист или адвокат, които са напълно наясно с процедурните изисквания. Това днес може да се направи по електронен път или по стандартния начин, което е изцяло избор на представляващото ви лице.

Трябва да се отбележи, че много зависи, дали избрания от вас партньор участващ в регистрацията на фирмата, е физическо регистрирано лице в страната си на местопребиваване или юридическо. Това е важно, защото законовата рамка изисква различни неща от двата типа международно участие в новооснованата от вас корпорация. Ако акционер или участник в дяловия капитал на фирмата ви ще бъде физическо лице, гражданин на друга държава, то не се изисква допълнителна документация. Единствено физическото присъствие на партньора ви. Докато за юридическите лица нещата са по-различни. Тук чуждестранната фирма партньор трябва да представи документ за актуалното си състояние – в собствената си страна на регистрация! Този документ бива преведен и легализиран задължително от сертифициран преводач. Когато ставате партньор с „лице чужденец“ или „фирма чужденец“, то целия процес е съпътстван от преводач, които писмено и говоримо знае езика на чуждестранното лице. Всички документи се оформят и подписват в негово присъствие според закона у нас. Превод на цялата документация също се изисква! Искате ли този ваш чуждестранен партньор да е и управител на корпорацията, то нотариална заверка на подписа му е нужна и то пред преводач. Като цяло процеса си има своите особени страни, затова и да се доверите за основаването и регистрацията на корпорации от смесен тип у нас, на опитна кантора в търговското право е по-добрия избор. Така бизнеса ви и добрият му старт са удачно заформени.

Previous articleКорпорации със смесен характер и регистрацията им
Next articleКак да си създадем навик, бързо и лесно

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here