Home Предприемачество Мениджмънт в международен аспект

Мениджмънт в международен аспект

210
0

Най-голяма нужда от мениджъри има в международната сфера, включваща както доходоносни, така и непечеливши организации. Мениджърите в САЩ трябва да се съгласят, че професията им не трябва да има ограничена географска перспектива.

Нуждата от мениджъри в международната сфера означава, че те трябва да разбират интернационалните културни различия, както и да умеят да работят в непознати условия.

Мениджърите не бива повече да вярват, че влиянието на дейността им се ограничава с непосредствената им среда. Напротив, изделията, произведени в собствената страна и тези, произведени в други страни, трябва да се разглеждат в рамките на влиянието на международната арена.

Американските мениджъри, например, помагат за производството на компютри, които се продават в чужбина, а внасят петрол, леки автомобили и други стоки от други страни.

Познаването на тази интеграция на мениджмънта между страните сега е важен фактор в мениджърската дейност.

Международният мениджмънт е един от най-важните моменти в дейността на мениджъра.

Много от читателите един ден ще живеят и работят в чужди страни. Има съществени различия в работата с чужди култури (в някои страни мениджърите са създали методи, съперничащи на американските по ефективност).

В Япония например, мениджърите трябва да се съветват с редовите работници, преди да са взели важно решение. Някои немски работници фактически участват в дирекционно-управителния съвет. В някои страни законите и културните или религиозни схващания могат да попречат на мениджъра да ръководи.

Международният мениджмънт е един от най-важните въпроси за днешните и бъдещи мениджъри. Ето защо в цялата сфера се разглежда влиянието и въздействието в международна перспектива.

Previous articleФинансовите параметри на един пенсионен спестовен влог
Next articleУчредяване в България – смесеното дружество и учредяването му

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here