Home Предприемачество Учредяване в България – смесеното дружество и учредяването му

Учредяване в България – смесеното дружество и учредяването му

199
0

Учредяване в България на специфични смесени дружества, които попадат под категорията на търговските дружества и са юридически лица, тоест фирми. Общо взето едно смесено дружество има най-малко две страни, които влагат инвестиции, за да сформират общ бизнес. Контрола на тази съвместна бизнес дейност е общ, както  и отговорностите. Икономическата дейност на смесените дружества се управлява с регулативни договорености между инвеститорите.

Най-често учредяване в България се появява под формата на контролирани съвместно компании. Правната им форма може да бъде ООД, АД, СД или друго според обстоятелствата на партньорите. Интересна част от смесените дружества у нас са сливанията и бизнес комбинациите. Те имат специфична счетоводна отчетност и методи на придобиване. Нека разгледаме малко повече темата.

Учредяване в България – учредяване на смесен тип фирми, сливане или придобиване!

Акционерните дружества или АД са типични капиталови компании. Те могат да бъдат смесени дружества на по-късен етап, но в началото самата регистрация на фирмата протича по стандартни стъпки, описани в Търговски закон. Така реално минималния капитал, за да се регистрира АД е в размер на 50 хиляди лева.

Съдружниците притежават капитал от дружеството под формата на акции, има Акционерно събрание, борд на Директорите и отговорността на всеки един съдружник е ограничена до вложението му във фирмата. ООД е сходна на АД капиталова структура, но началния капитал тук е много по-малък ( 2лева), а отговорността отново е ограничена.

Учредяване в България, като АД и ООД могат да се сливат и правят бизнес комбинации.

Като цяло в България повечето бизнес комбинации се правят по метода на придобиването. Тоест те се закупуват, което е различно донякъде от дъщерните фирми и асоциираните дружества. В случай, че става въпрос за обединяване на бизнес интереси, може да се говори за сливане на търговски дружества. Придобиването, чрез покупка счетоводно се отчита по покупна стойност или справедливата стойност в деня на размяна да речем.  Учредяване в България са обединение на интереси, могат да бъдат две или повече акционерни дружества. Те се обединяват в контрола си над активите и фирмената дейност, като никоя от компаниите не се счита за придобиваща другата.

Счетоводно, обаче нещата за този тип комбинации са сложни, така че ползването на професионалисти е наложително.

При учредяване в България има предприятия или фирми „майки“. Дружествата могат да са и с равни права. Често фирмите „майки“ имат правото да прехвърлят активи или капитали от една дъщерна фирма на друга, за да имат данъчна изгода, икономически ползи или пък да увеличат производството. Тези промени не са бизнес комбинации, те са функционални промени в групата на смесеното дружество.

Създаването на Учредяване в България има своите плюсове и минуси, но винаги консултацията с професионални адвокатски и счетоводни кантори е задължителна!

Previous articleМениджмънт в международен аспект
Next articleКорпорации със смесен характер и регистрацията им

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here