Home Предприемачество Корпорации със смесен характер и регистрацията им

Корпорации със смесен характер и регистрацията им

343
0

Български корпорации са специфични смесени дружества, регистрирани под формата на търговски фирми в страната. За целите на бизнес интересите и инвестициите, смесените дружества, могат да се придобиват, да се сливат и да правят крупни обединения от компании, под формата на холдинги или консорциуми. Реално погледнато бизнес средата в България е много подходяща, защото дава добри възможности за растеж на бизнеса. Таксите са сравнително ниски, както и данъчното облагане. Закона за ДДС има едни от най-ниските ставки в Европа, а правните форми за учредяването на фирма са разнообразни. Регистрацията на една корпорация със смесен характер си има своите особености. Ние ще ви представим две добри възможности за развитие на чуждестранен бизнес в страната – създаването на представителство с търговски цели и учредяването на клон на фирма.

Български корпорации – чуждестранни смесени дружества с клон или представителство в България

Основно въпроса при тези две възможности е следния – какъв е статутът на физическото или юридическо лице с чуждо гражданство в страната му? Ако фирмата със смесен характер е валидно регистрирана в страната на дейността си, то тя може да открие успешно клон или представителство в България. Търговското представителство, за разлика от клон на фирма, се регистрира в Търговската палата. Представителството не е юридическо лице, то не извършва дейност в страната, а само прави промоции, обучение, изложения или прочие тук. Така то не подлежи на облагане, защото няма придобити приходи. НО… Когато представителството на дадена фирма с цел търговия, участва в бизнес дейности в страната, то се третира като дъщерна фирма на фирмата „майка“ в чужбина. Така Български корпорации от този тип се облагат с корпоративен данък, за печалбите си в България.

Български корпорации искащи да извършват стопанска дейност в страната, под формата на фирмен клон се регистрират в Търговския регистър. Регистрацията става по определения ред в Търговския закон, със заплащане на такса и подаването на необходимата документация. Фирмения клон на чуждестранната фирма не е самостоятелно юридическо лице, но все пак е дъщерна фирма с известна независимост от фирмата „майка“. Счетоводно фирмения клон има отделни търговски книги и баланс от фирмата „майка“, но няма отделна структура за управление (управителен съвет), като останалите капиталови фирми регистрирани у нас. Управлението се поверява на мениджър. Данъците на фирмения клон се облагат по българските закони и чуждестранната фирма плаща корпоративен данък за печалбите си в страната!

Българските корпорации имат много лица. Възможностите за развитие на бизнес в страната са много, както за чуждестранни инвеститори, така и за български. Регистрирайте бизнеса си днес, за да печелите утре в България, но не забравяйте да го направите професионално!

Previous articleУчредяване в България – смесеното дружество и учредяването му
Next articleКорпорации от смесен тип в България

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here