Home P2P кредитиране Какво представлява P2P кредитирането

Какво представлява P2P кредитирането

201
0

Peer-to-peer кредитирането (lending)или както по-често се изписва – P2P кредитиране, представлява начин за даване на пари на частни лица или фирми чрез онлайн платформа, която свързва кредиторите директно с кредитополучателите. Тъй като компаниите, базирани на P2P системи за отпускане на заеми оперират изцяло онлайн, те могат да си позволят по-ниски лихви по кредитите в сравнение с традиционните банкови и кредитни институции , защото техните разходи са по-ниски. Като резултат, кредиторите обикновено получават по-висока възвращаемост спрямо лихвите от депозитите и инвестиционните продукти, предлагани от банките. Ползите за кредитополучателите се изразяват в това, че те имат възможност да получават кредити при по-ниски лихвени проценти, въпреки че компаниите, предлагащи кредитиране на базата на P2P платформи взимат такса за ползване на услугата, поддръжка на системата, посредничество и проверка на кредитната история на кредитополучателя, тъй като те свързват лесно кредитори и кредитополучатели.P2P кредитирането е известно още като групово кредитиране (краудлендинг). Голяма част от заемите на физическите лица са необезпечени, но има и съществен процент такива от фирми. Обезпечените заеми понякога биват предлагани, като за обезпечаването им служат луксозни вещи като бижута, часовници, скъпи автомобили, ценни предмети на изкуството и др. Други форми на кредитиране с peer-to-peer платформи включват студентски заеми, търговски заеми и заеми за закупуване на жилище, заеми до заплата , също така и обезпечени фирмени кредити, лизинги и факторинг.

Лихвените нива могат да се определят от кредиторите на принципа на обратен аукцион, при който се избира максимално ниската лихва от кредит търсещите, или лихвеният процент е фиксиран от компанията, собственик на платформата, явяваща се посредник между кредиторите и потребителите на кредити. Инвестицията във финансиране на кредити от страна на кредиторите обикновено не е гарантирана от правителството на съответната държава. При някои услуги, предоставяни от компанията, посредник при P2P кредитиране, кредиторите имат възможността да намаляват риска от лоши заеми, като избират да намалят съвкупния риск чрез диверсифициране на инвестициите, финансирайки проценти по кредити на различни кредитополучатели. При други модели P2P кредитното дружество има правилото относно инвеститорите в кредити да могат да финансират само малък процент от сметката в акаунта си в един дълг и по този начин да се намали техният риск. При такива условия печалбата от лихви ще може да покрие евентуално необслужване на дълга.

Previous articleФинансовите технологии (fintech) и компаниите
Next articleКак да спестим пари за следващата екскурзия

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here